Những kỷ lục khắc nghiệt nhất của thời tiết trên Trái Đất

Các nhà khoa học đo được nhiều kỷ lục thời tiết cho thấy sức mạnh đáng sợ của tự nhiên. Cùng xem các con số này qua info graphics thời tiết dưới đây.

Những kỷ lục thời tiết khắc nghiệt nhất trên Trái Đất

Lê Hùng

Từ Vnexpress