Quy định về tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy mầm non

Cập nhật vào 04/01

Hiện nay nhiều giáo viên mầm non vẫn chưa thể nắm rõ những quy định về tiêu chuẩn đối với nghề nghiệp của mình.

Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới tới các bạn Quy định về tiêu chuẩn đối với mầm non dựa theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-1- 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Quy định về tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy mầm non

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

– Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.

– Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nếu bạn muốn thiết kế văn cho mình 1 văn phòng làm việc chuyên nghiệp và hiện đại, hãy tham khảo những mẫu nội thất văn phòng và dịch vụ thiết kế văn phòng của Nội thất Đức Khang chúng tôi!

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

– Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

– Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non.

– Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Lý là một môn học được cha mẹ rất chú trọng để tìm kiếm gia sư dạy kèm cho con. Trung tâm Gia sư Việt có đội ngũ gia sư môn Lý chất lượng và kinh nghiệm giảng dạy, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn trung tâm của chúng tôi! Tham khảo tại: https://giasuviet.com.vn/tim-gia-su-gioi-mon-ly.html

Tiêu chuẩn đối với giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn đối với giáo viên mầm non

Các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

– Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm:

+ Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.

+ Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

+ Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương.

+ Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng.

– Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Bao gồm các tiêu chí:

+ Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Thực hiện các quy định của địa phương.

+ Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng.

+ Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

– Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động. Gồm các tiêu chí:

+ Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường.

+ Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công.

– Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí:

+ Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, ng¬êi dân tín nhiệm và trẻ yêu quý.

+ Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khoẻ mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

+ Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm.

– Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ. Bao gồm các tiêu chí:

+ Trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

+ Đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

+ Có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em.

+ Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.

Các yêu cầu về kiến thức

– Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí:

+ Hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non.

+ Có kiến thức về giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật.

+ Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non.

+ Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ.

– Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí:

+ Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ.

+ Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

+ Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.

+ Có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu.

– Kiến thức cơ sở chuyên ngành. Bao gồm các tiêu chí:

+ Kiến thức về phát triển thể chất.

+ Kiến thức về hoạt động vui chơi.

+ Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học.

+ Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ.

– Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí:

+ Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ.

+ Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ cho trẻ.

+ Có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ.

+ Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ.

– Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí:

+ Có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác.

+ Có kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội.

+ Có kiến thức về sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục.

Các yêu cầu về kỹ năng sư phạm

– Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí:

+ Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách.

+ Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần.

+ Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, ph¸t huy tính tích cực của trẻ.

+ Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Bao gồm các tiêu chí:

+ Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ.

+ Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ.

+ Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ.

+ Biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.

– Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí:

+ Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

+ Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp.

+ Biết sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

+ Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

– Kỹ năng quản lý lớp học. Bao gồm các tiêu chí:

+ Đảm bảo an toàn cho trẻ.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp.

+ Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.

– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Bao gồm các tiêu chí:

+ Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm.

+ Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn.

+ Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ.

+ Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ.